Aktualności

Szkolenie pt.:"Animacja i współpraca z wolontariuszami"

Fundacja Caietanus z Włocławka w ramach realizacji projektu pt. " Na start", dofinansowanego z dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonego przez toruńskie Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK pn. "Inicjuj z FIO" przeprowadziła planowane szkolenie nt. Animacji lokalnej i wolontariatu. W szkoleniu wzięły udział osoby tworzące Fundację, jak również zaproszone osoby, pochodzące z różnych środowisk, które deklarują chęć wspierania nas jako wolontariusze. Szkolenie było odpowiedzią na potrzebę, która się pojawiła na etapie tworzenia organizacji i pisania projektu ze względu
na różne doświadczenia wyniesione z pracy zawodowej, jak również przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi fundatorów oraz osób zainteresowanych współpracą. Podczas szkolenia omawiane były tematy związane z organizacją, misją, działaniami i celami organizacji.
Pozostałe tematy to: jakie są funkcje animacji lokalnej- pozytywy i trudności; wolontariat - jak można skorzystać z współpracy z wolontariuszami oraz oferta organizacji- w jaki sposób projektować następne działania.


W czasie spotkania padały pytania:
- Jak organizować wolontariat?,
- W jaki sposób motywować ludzi do działania i jak zachęcić młodzież do działań w ramach wolontariatu?,
- Jakie skuteczne działania promocyjne podjąć, by wypromować ją na lokalnym rynku?,
- W jaki sposób wprowadzić wolontariuszy na rynek pracy zgodnie z założeniami fundacji?,
- W jaki sposób pozyskać na to środki?.
W czasie spotkania bardzo często wywiązywała się dyskusja, uczestnicy wymieniali doświadczenia . Wśród uczestników oprócz fundatorów, obecni byli przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, mediów, urzędów. Uczestnicy szkolenia bardzo często zadawali pytania trenerowi, dotyczące pojawiających się problemów w różnych działaniach wyniesionych z wcześniejszych doświadczeń, czy to przy realizacji projektów, czy przy współpracy z innymi organizacjami. Szkolenie było prowadzone przez trenera Kujawsko – Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z Torunia Pana Janusza Wiśniewskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania wyszli ze szkolenia pełni pozytywnej energii i zmotywowani do działania. Doskonałym podsumowaniem szkolenia jest fakt, iż podczas spotkania, uczestnicy składali propozycje ciekawych działań w tym skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co może się przełożyć na przygotowanie atrakcyjnej i ciekawej oferty . Spotkanie zaowocowało nowymi pomysłami i propozycjami dotyczącymi działalności fundacji.

 

 

  • 20141004_090733
  • 20141004_090848
  • 20141004_101516
  • 20141004_101823

  • 20141004_140618
  • 20141004_143050
Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898

PATRONAT MEDIALNY

             

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich