Aktualności

Zakończenie realizacji projektu "Na start"

Informujemy, iż w dniu 14 listopada zakończyliśmy realizację projektu pt. "Na start", dofinansowanego z dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonego przez toruńskie Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK pn. "Inicjuj z FIO". W ramach projektu zakupiono niezbędny program oraz materiały służące - wzmocnienie powstającej młodej organizacji- Fundacji CAIETANUS , w środowisku lokalnym Włocławka poprzez zakup sprzętu, niezbędnych materiałów  oraz wsparcie działalności statutowej w terminie od 18.08 do 14.11.2014r. Projekt przyczynił się do zwiększenia aktywności młodej organizacji w mieście Włocławku oraz powiecie włocławskim, ułatwił organizację szkolenia z animacji lokalnej i współpracy z wolontariuszami w celu zwiększenia rozwoju młodej organizacji i opracowaniu odpowiedniej oferty zajęć pozalekcyjnych dla grupy młodzieży. W czasie realizacji projektu pojawiło sie wiele ciekawy inicjatyw społecznych, w które fundacja się włącza.  Zdobyte doświadczenia, informacje pomogły w przygotowaniu materiałów, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu kolejnych projektów. W  najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie najbliższe działania naszej Fundacji. 

Projekt "Warto zdobyć ciekawy zawód"

Co będziemy realizować w ramch projektu "Warto zdobyć ciekawy zawód"

Projekt dofinansowany przez Fundację Anwil dla Włocławka, będzie on wdrażany we współpracy z Zespołem Szkół nr3 we Włocławku. Celem projektu będzie podwyższanie świadomości edukacyjnej młodych mieszkańców Włocławka z obszaru zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od grudnia 2014r do końca czerwca. W ramach projektu realizowany będzie cykl działań, w które będą wchodziły: konkurs fotograficzny dla młodzieży pod hasłem :"Człowiek w pracy" – portret; integracyjne warsztaty zawodowe pod hasłem „Poznajemy zawody",spotkania z pracodawcami, finałowe spotkanie wraz ogłoszeniem wyników konkursu fotograficznego oraz wystawą prac konkursowych. Działania będą wdrażane przez naszą Fundację we współpracy z Zespołem Szkół Nr3 we Włocławku i będą wpierały akcję „Rok szkoły zawodowców", który został ogłoszony przez MEN na rok szkolny 2014/2015. Udział w konkursie fotograficznym, czy integracyjne spotkania warsztatowe pomogą ukazać atrakcyjność poznawanych zawodów. Projekt zakłada, iż działania będą miały pozytywny wpływ na osoby biorące udział w projekcie, podnosząc motywację i wiarę we własne możliwości, co przełoży się na chęć zdobywanie przez nich nowych kwalifikacji. W czasie warsztatów oraz planowanych spotkań, w tym finału konkursu będą rozprowadzane ulotki z informacjami na temat oferty podnoszenia poziomu edukacji dla uczniów niepełnosprawnych.

Otrzymaliśmy grant!

W dniu 27.10.2014r w siedzibie Firmy Anwil, Fundacja Anwil dla Włocławka uroczyście ogłosiła wyniki I Edycji Konkursu Grantowego. Wśród grantobiorców znalazła się nasza Fundacja, która otrzymała wsparcie na realizację projektu pt. "Warto zdobyć ciekawy zawód". Będzie on wdrażany we współpracy z Zespołem Szkół nr3 we Włocławku.

 

Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898

PATRONAT MEDIALNY

             

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich