Aktualności

Podziel się świętami

Fundacja Caietanus przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnego przedsięwzięcia pod hasłem "Podziel się świętami", w ramach którego odbędą się akcje: "Sobota z pierogami", "Paczka świąteczna". Pierwsza akcja odbędzie się w mikołajkową sobotę. Wtedy to Fundacja wspólnie z RUN Chłodnią, uczniami Zespołu Szkół Nr 3 i wolontariuszami będzie lepić świąteczne pierogi z kapustą i grzybami, które następnie będzie można kupić w sklepie firmowym Chłodni przy ul. Wysokiej we Włocławku. Wyjątkowe pierogi z limitowanej serii będą dostępne od Mikołajek do świąt Bożego Narodzenia. Dochód ze sprzedaży wyjątkowych pierogów Firma RUN Chłodnia przekaże na cele charytatywne Fundacji Caietanus. Zapraszamy wszystkich do zakupu tych świątecznych pierogów. Zebrane środki wesprą kolejną akcję "Paczkę świąteczną", która zostanie przeznaczona dla najbardziej potrzebujących uczniów Zespołu Szkól Nr 3 we Włocławku. W ramach tej akcji odbędzie się dodatkowo zbiórka produktów żywnościowych (z długim terminem ważności, puszki, słodycze, itp). Przygotowanie i zbiórka będzie się odbywać w grudniu (do 17.12. 14 r.). Całe przedsięwzięcie ma na celu uwrażliwić na potrzeby innych. Poprzez przedsięwzięcie "Podziel się świętami" chcemy również zwrócić uwagę mieszkańców Włocławka, że każdy może pomóc, w różny sposób. Wokół nas jest wiele świątecznych akcji, lecz jeszcze więcej potrzebujących, samotnych, starszych. Wystarczy, że zauważymy wokół siebie takie osoby, którym możemy pomóc w okresie przedświątecznym: pomóc zrobić przedświąteczne zakupy czy pracach porządkowych, podzielić się świątecznymi potrawami, czy zaprosić do świątecznego stołu - najzwyczajniej podzielić się swoim czasem. Można się dołączyć do różnych odbywających się w tym wyjątkowym czasie akcji charytatywnych. Zapraszamy do udziału w akcjach. Więcej informacji na załączonym plakacie. Życzymy wszystkim radości z dzielenia się z innymi

Zakończenie realizacji projektu "Na start"

Informujemy, iż w dniu 14 listopada zakończyliśmy realizację projektu pt. "Na start", dofinansowanego z dotacji uzyskanej w konkursie ogłoszonego przez toruńskie Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK pn. "Inicjuj z FIO". W ramach projektu zakupiono niezbędny program oraz materiały służące - wzmocnienie powstającej młodej organizacji- Fundacji CAIETANUS , w środowisku lokalnym Włocławka poprzez zakup sprzętu, niezbędnych materiałów  oraz wsparcie działalności statutowej w terminie od 18.08 do 14.11.2014r. Projekt przyczynił się do zwiększenia aktywności młodej organizacji w mieście Włocławku oraz powiecie włocławskim, ułatwił organizację szkolenia z animacji lokalnej i współpracy z wolontariuszami w celu zwiększenia rozwoju młodej organizacji i opracowaniu odpowiedniej oferty zajęć pozalekcyjnych dla grupy młodzieży. W czasie realizacji projektu pojawiło sie wiele ciekawy inicjatyw społecznych, w które fundacja się włącza.  Zdobyte doświadczenia, informacje pomogły w przygotowaniu materiałów, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu kolejnych projektów. W  najbliższym czasie zostaną zamieszczone na stronie najbliższe działania naszej Fundacji. 

Projekt "Warto zdobyć ciekawy zawód"

Co będziemy realizować w ramch projektu "Warto zdobyć ciekawy zawód"

Projekt dofinansowany przez Fundację Anwil dla Włocławka, będzie on wdrażany we współpracy z Zespołem Szkół nr3 we Włocławku. Celem projektu będzie podwyższanie świadomości edukacyjnej młodych mieszkańców Włocławka z obszaru zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od grudnia 2014r do końca czerwca. W ramach projektu realizowany będzie cykl działań, w które będą wchodziły: konkurs fotograficzny dla młodzieży pod hasłem :"Człowiek w pracy" – portret; integracyjne warsztaty zawodowe pod hasłem „Poznajemy zawody",spotkania z pracodawcami, finałowe spotkanie wraz ogłoszeniem wyników konkursu fotograficznego oraz wystawą prac konkursowych. Działania będą wdrażane przez naszą Fundację we współpracy z Zespołem Szkół Nr3 we Włocławku i będą wpierały akcję „Rok szkoły zawodowców", który został ogłoszony przez MEN na rok szkolny 2014/2015. Udział w konkursie fotograficznym, czy integracyjne spotkania warsztatowe pomogą ukazać atrakcyjność poznawanych zawodów. Projekt zakłada, iż działania będą miały pozytywny wpływ na osoby biorące udział w projekcie, podnosząc motywację i wiarę we własne możliwości, co przełoży się na chęć zdobywanie przez nich nowych kwalifikacji. W czasie warsztatów oraz planowanych spotkań, w tym finału konkursu będą rozprowadzane ulotki z informacjami na temat oferty podnoszenia poziomu edukacji dla uczniów niepełnosprawnych.

Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898

PATRONAT MEDIALNY

             

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich