Przekaż nam swój 1,5% Fundacja Caietanus KRS 0000495898

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Realizujemy projekt pn. "Zwiększamy samodzielność"

Kontynujemy w 2024r realizację projektu finansowanego ze środków PFRON pn. "Zwiększamy samodzielność". Uczestnicy biorą udział w formach wsparcia: rehabilitacji, rewalidacyjno - usprawniających, psychologicznych oraz opiekuńczo- terapeutycznych. Uczestnicy w czasie prowadzonych przez rehabilitanta zajęć z beneficjentami przy pomocy specjalnej gimnastyki rehabilitacyjnej podnoszą sprawność i motorykę. 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające dla naszych uczestników projektu pn. "Zwiększamy samodzielność" finansowanego że środków PFRON.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON

Długo na to czekaliśmy, ale tak jak w przysłowiu "Do trzech razy sztuka"????, po wielu staraniach udało się i nasz projekt zyskał akceptację w ogólnopolskim konkursie "Działamy razem",ogłoszonym przez PFRON, kierunek pomocy 2 "zwiekszenie samdzielnosci osób niepelnosprawnych", typ projektu " prowadzenie rehabilitacji w placówce". Po prawie miesiącu przygotowań, możemy rozpocząć bardzo ważny dla naszej Fundacji i przede wszystkim dla uczestników popołudniowej świetlicy i chętnych, projekt pn. "Zwiększamy samodzielność". Uzupełniamy grupę beneficjentów i rozpoczynamy działania.????????‍????????‍????????‍????????????‍♀️ W ramach projektu finansowanego z PFRON prowadzone będą formy wsparcia: rehabilitacja, rewalidacyjno- usprawniająca, psychologiczna oraz opiekuńczo - terapeutyczna.

Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

PFRON - Projekt pn. "Zwiększamy samodzielność"

Projekt zakłada udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami intelektualną i sprzężonymi ciągłego wsparcia przez okres 2lat w zakresie nabywania nowych i podtrzymywania już nabytych umiejętności z zakresu samodzielności życiowej, samoobsługi, funkcjonowania społecznego a także ma stanowić wsparcie aktywizujące os z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia samodzielności os. z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu zabezpieczy potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, podnoszenie samodzielności w ciągu dnia. Wymienione założenia zostaną zrealizowane poprzez udział beneficjentów w formach wsparcia: rehabilitacji, rewalidacyjno - usprawniających, psychologicznych oraz opiekuńczo- terapeutycznych. Celem zaj. z rehabilitacji jest prowadzenie przez rehabilitanta zaj. z beneficjentami przy pomocy specjalnej gimnastyki rehabilitacyjnej, masażu ręcznego ciała w miejscach, gdzie występują niedowłady kończyn górnych i dolnych oraz kręgosłupa, będzie usprawniać, poprawiać jakość życia i poziomu samodzielności oraz funkcjonowania codziennego. W ramach zaj. rewalidacyjno - usprawniających będą prowadzone wsparcie, których celem jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych uczestnika, które umożliwiają mu usprawnienie do pełniejszego uczestnictwo w codziennym życiu społ. zwiększania ,w miarę możliwości, samodzielność to: zaj z logopedą, oligofrenopedagogiem, rewalidantem, z muzykoterapii, arteterapii, zooterapi i hortiterpii oraz instruktorem prowadzącym zaj. praktyczne z gospodarstwa domowego i przygotowywania posiłków (w zależności od możliwości bo.). Wsparcie psychologiczne to forma pomocy oferowana uczestnikom i ich rodzinom, przeżywającym tzw. kryzysy lub trudności przystosowawcze, rozwiązywanie różnych sytuacji życia codziennego. Wsparcie psychologiczne, którego celem będzie wzmocnienie nabywanych umiejętności, poprawy samopoczucia, rozwiązywania problemów oraz wspólne z rodzicami wsparcie w pełnieniu funkcji życiowej, opieki nad dzieckiem czy wzmacniać kompetencji, co będzie się przekładało na wzrost aktywności i samodzielności beneficjentów. Wsparcie świadczone w ramach zaj. opiekuńczo- terapeutycznych, to zaj. z TUS i pedagoga opiekującego się pozostałymi uczestnikami, oczekującymi na zaj:z oligofrenopedagoga , logopedą, instruktorem, rehabilitantem, psychologiem i z innych form wsparcia. Część uczestników ma problem w poruszaniu, posiadają dodatkowe choroby, ponadto w grupie ujęto dzieci do 18 lat. W ramach wsparcia opiekuńczo - terapeutycznych, pedagog/opiekun będzie organizować opiekę i zapewniać bezpieczne warunki do spędzania czasu. Całowity koszt projektu 220110zł; dofinansowanie 202860zł. Czas realizacji projektu: od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2025r. 
między zaj. poszczególnych specjalistów i organizował gry i zabawySygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 
 
 
Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898