rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Przekaż nam swój 1,5% Fundacja Caietanus KRS 0000495898

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

O nas

Fundacja przybrała łacińską nazwę Caietanus, która nawiązuje do św. Kajetana, patrona potrzebujących, bezrobotnych i poszukujących pracy.   

Naszą Fundację wpisano do rejestru sądowego 05.03.2014r.

 

Cele fundacji:

  • -Podnoszenie aktywności zawodowej i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Cele szczegółowe:

  1. -pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z innymi dysfunkcjami i zaburzeniami;
  2. -aktywizacja zawodowa różnych środowisk; pośrednictwo zatrudnienia i promocja przedsiębiorczości;
  3. -organizowanie doradztwa zawodowego i innych form pomocy społecznej pozostałej;
  4. -promocja i organizacja wolontariatu;
  5. -działalność charytatywna w obszarach: ochrony i promocji zdrowia: nauka, edukacji, oświaty i wychowania, sport, turystyka, kultura.

 

Fundatorzy, to ludzie z pasją, są nauczycielami pracującymi z osobami niepełnosprawnymi w różnym wieku i w środowisku lokalnym. To społecznicy posiadający duży bagaż doświadczeń w pracy, w obszarze ekonomii społecznej. Realizują wiele przedsięwzięć i projektów oraz starają się pozyskiwać środki z różnych źródeł. Posiadają doświadczenie w składaniu i wdrażaniu projektów z POKL z różnymi organizacjami pozarządowymi, szczególnie skierowanych do osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Widzieliśmy potrzebę powstania instytucji, która aktywizowałaby i integrowała to środowisko.

Copyright (c) Fundacja Caietanus 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com

KRS 0000495898